ขวาน

  • ขวาน ขวานด้ามเหล็ก
  • แบรนด์ : แมวน้ำ
  • ความยาวโดยรวม : 14.5 นิ้ว
  • ความกว้างของด้านคม : 4 นิ้ว

 

 

 

error: Alert: Content is protected !!