จาระบี

จาระบีที่จัดจำหน่าย ประกอบด้วย

  1. จาระบีถัง 50kg.
  2. จาระบีทนความร้อน เทรน
  3. จาระบีจระเข้
  4. จาระบีกระป๋อง ช้างน้ำ