ถาดเพาะ

 

    • หลุมทรงกลม
    • หลุมทรงเหลี่ยม
    • ถาดมีขอบ
    • ถาดไม่มีขอบ

 

 

error: Alert: Content is protected !!