น้ำยาประสานพลาสติก

    • น้ำยาประสาน PE -560 สำหรับติดแผ่นพลาสติก PE พลาสติก PP
    • กาว PU-019 สูตรพิเศษ ใช้สำหรับติดแผ่นพลาสติก PVC