พลาสติกโรงเรือน

    • ความหนา : 0.10 – 0.20 มิลลิเมตร
    • ความกว้าง : 3 – 4 เมตร
    • กันรังสีUV : 0% , 3% , 5%

 

error: Alert: Content is protected !!