ลวดหนาม

    • ลวดหนามทั่วไป

เบอร์12, 13, 14 และ 15

    • ลวดหนามทหาร (หีบเพลง)

วงขนาด 50, 60, 70 และ 90 cm.

 

error: Alert: Content is protected !!