อีเตอร์

 

    • รุ่น 4.5 ปอนด์ หน้าใหญ่
    • บรรจุ 1 โหลต่อแพ็ค