เทปยูโร

  • เทปยูโร เทปกั้นเขต ยูโรเทป
  • สี ขาว – แดง หรือ เหลือง – ดำ 
  • ใช้กั้นขอบเขตแสดงเขตหวงห้าม พื้นที่ห้ามเข้า พื้นที่อันตราย
  • ขนาด 3×200 M.
  • ขนาด 3×500 M