ไม้กวาดอ่อน

 

มีจำหน่าย 2 รุ่น คือ

    1. ไม้กวาดอ่อน รุ่นทั่วไป
    2. ไม้กวาดอ่อน รุ่นหนาพิเศษ