ลวดหนาม

    • ลวดหนามทั่วไป

เบอร์ 12, 13, 14 และ 15

    • ลวดหนามทหาร (หีบเพลง)

วงขนาด 50, 60, 70 และ 90 cm.

    • กิ๊บลวดหนาม

ขนาด 2.5″ ( 110ตัว / kg. )

ขนาด 5″ ( 69ตัว / kg. )