คีมจับแบตเตอรี่

 

คีมจับแบตเตอรี่ มี 4 ขนาด

  1. เบอร์ 1 ขนาด 2.5″
  2. เบอร์ 2 ขนาด 3.5″
  3. เบอร์ 3 ขนาด 5.5″
  4. เบอร์ 4 ขนาด 6.5″