อ่างเปล

อ่างเปล ที่จัดจำหน่ายมี 2 รุ่น คือ

  1. ใบกลาง ความจุ 140 ลิตร
  2. ใบใหญ่ ความจุ 175 ลิตร