ตาข่ายถัก / ตะแกรงสาน

ตาข่ายถัก ( Chain Link ) 

ขนาดตา : 3/4″ ถึง 3″

เบอร์ลวด : no.8 – no.14

ตะแกรงสาน ( Crimp Wire Mesh ) 

ขนาดตา : 1/2″ ถึง 4″

เบอร์ลวด : no.8 – no.14

    • รับตัดตามขนาดที่ต้องการ ไม่ต้องเสียเวลาตัดเอง
    • ส่วนลด ขึ้นกับปริมาณการสั่งซื้อ