หมึกจีน

    • สีหมึกคุณภาพ ไม่มีกลิ่นฉุน
    • ใช้เขียนอักษรหรือขีดเขียนให้เกิดเส้น