แปรงสลัดน้ำ

  • แปรงสลัดน้ำปูน
    • ด้ามไม้
    • ด้ามพลาสติก