ชะแลง / ชะแลงข้ออ้อย

    • ขนาด 6 หุนถึง 1 นิ้ว
    • ชะแลงข้ออ้อย