ตาข่ายอวน

    • เบอร์ 380/15
    • เบอร์ 380/18
    • ขนาดตา 1 – 5 นิ้ว
    • ขนาด : 2×10 เมตร