แกลลอนเทา

แกลลอนเทา ที่จัดจำหน่ายมี 3 ขนาด คือ

  1. ขนาด 10 ลิตร
  2. ขนาด 20 ลิตร
  3. ขนาด 30 ลิตร