ด้ายกลุ่ม

  • ด้ายกลุ่ม ตรามะพร้าวดำ
  • ใช้งานอเนกประสงค์ เช่น เป็นด้ายว่าว เย็บสันหนังสือ ร้อยพวงมาลัย เชือกลูกโป่ง และผูกเพื่อไปทำอาหาร
  • 1 กล่อง บรรจุ 12 ม้วน
  • แต่ละกลุ่มยาวประมาณ 100 เมตร