เชือกใยยักษ์

 

ขายส่ง! ขายยกม้วน!
คิดราคาตามน้ำหนักเชือก

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเชือก
: 4 – 26 มิลลิเมตร