กาวซีเมนต์

 

    • กาวซีเมนต์ หรือ ปูนกาว
    • ปูนผสมสารยึดเกาะ สำหรับติดกระเบื้องทุกชนิด
    • นำหนักสุทธิ 20 กิโลกรัม / กระสอบ