พลาสติกคลุมโรงเรือน

    • พลาสติกคลุมโรงเรือน ปลูกพืชในระบบปิด
    • ความหนา : 0.10 – 0.25 มิลลิเมตร
    • ความกว้าง : 3 – 4 เมตร
    • ผสมสารป้องกันรังสีUV : 7%