ผงยาแนวยิบซั่ม

  • ผงยาแนวยิบซั่ม
  • สำหรับฉาบฝ้า ฉาบกำแพง อุดหัวตะปู ซ่อมรอยแตกผนัง
  • ใช้ง่าย แห้งเร็วฉาบทับได้ภายใน 12 ชั่วโมง
  • ใช้ได้กับสภาพพื้นผิวปูนใหม่ และปูนเก่า
  • มี 2 สูตร คือ สูตรแห้งช้า และสูตรแห้งเร็ว
  • ขนาดถุงละ 1 กิโลกรัม / กระสอบ 25 กิโลกรัม