ปูนพลาสเตอร์

  • ปูนพลาสเตอร์ King Jaguar
  • เกรดพรีเมี่ยม เนื้อละเอียด ขาวสะอาด
  • ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม / ถุง