กระสอบป่าน

    • สินค้าใหม่ สะอาด ไม่ผ่านการใช้งาน
    • เนื้อเหนียวแน่น ไม่ฉีกขาดง่าย รับน้ำหนักได้มาก
    • ประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย เช่น ใช้ใส่ผลผลิต ใช้ห่อจับผลผลิตที่มีหนามแหลม เช่น ทุเรียน ใช้ปูบ่มคอนกรีตในงานก่อสร้าง เป็นต้น
    • ขนาด 29 x 43 นิ้ว รับน้ำหนักได้ 60 – 100 กิโลกรัม