ด้ายสายสิญจน์

 

ด้ายสายสิญจน์

สำหรับงานพิธีต่างๆ

มีความยาวให้เลือก 200 เมตร 300 เมตร 500 เมตร