ประแจดัดเหล็ก

    • มีขนาด 2หุน ถึง 1นิ้ว
    • หัวแดง และ หัวเขียว