เชือกมะนิลา

 

ขายยกม้วน!

ขนาดเชือก 10มม. ถึง 24มม.