ถุงเพาะชำ

 

  • ถุงเพาะขนาด 2″ ถึง 10″
  • แบบพับข้าง และไม่พับข้าง