เชือกไนล่อน

 

ขายส่ง! ขายยกม้วน!
คิดราคาตามน้ำหนักเชือก

    • เชือกไนล่อนสีขี้ม้า 4มม. – 16มม.
    • เชือกไนล่อนสี เส้นใหญ่ :  4มม. – 8มม.
    • เชือกไนล่อนสี เส้นเล็ก :  2มม. – 3.5มม.