ร่มแม่ค้า / ร่มสนาม

ร่มแม่ค้า / ร่มสนาม

    • ความสูงเริ่มที่ 37นิ้ว – 60นิ้ว
    • ใช้สำหรับกันแดด กันฝน
    • ทรงกลม โครงขาเหล็ก