น้ำยาลอกสี

    • ใช้เพื่อลอกสีเก่าได้หลายชนิด
    • สามารถซึมเข้าสู่ชั้นฟิล์มแล้วทำให้ฟิล์มสีหลุดลอกได้เร็ว
    • ไม่ทำลายพื้นผิววัสดุ เช่น โลหะ, ไม้, คอนกรีต และแก้ว
    • ขนาดแกลลอน 3.7 ลิตร