ฟิล์มยืดพันพาเลท

  • รุ่นพันมือ ความหนา : 15 , 17 และ 20 ไมครอน
  • รุ่นพันเครื่อง ความหนา : 15 , 17 , 20 , 23 , 25 และ 30 ไมครอน
  • สำหรับห่อสินค้า
  • เกรด Non-Food