ฟองน้ำฉาบปูน

มีจำหน่าย 2 รุ่น คือ

    1. ฟองน้ำฉาบปูน ขนาด 3/4″ (ฟองน้ำ 6 หุน)
    2. ฟองน้ำฉาบปูน ขนาด 1″ (ฟองน้ำ 1 นิ้ว) สำหรับทำ Face Shield

บรรจุห่อละ 100 แผ่น