พลาสติกคลุมดิน

    • คลุมหน้าดินกันหญ้า กันวัชพืชขึ้น
    • ช่วยกักเก็บความชื้น และควบคุมอุณหภูมิภายในดินให้คงที่
    • ความกว้าง : 0.8 – 1.5 เมตร
    • ความยาว : 400หลา / 400เมตร
    • พลาสติกสีเงิน ช่วยสะท้อนแสงแดด