พลาสติกคลุมหญ้า

    • คลุมพื้นดินป้องกันหญ้า ป้องกันวัชพืชขึ้น
    • คลุมบริเวณที่ต้องการกำจัดหญ้า กำจัดวัชพืช ใช้แทนการใช้สารเคมี
    • คลุมหน้าดิน ป้องกันการพังทลายของหน้าดิน
    • ความกว้าง 0.9, 2.0 และ 3.0 เมตร
    • น้ำซึมผ่านได้