บุ้งกี๋

จัดจำหน่ายทั้งหมด 4 รุ่น คือ

  1. บุ้งกี๋หวายยางไนล่อน สีดำ
  2. บุ้งกี๋หวายยางไนล่อน สีฟ้า
  3. บุ้งกี๋ทึบ สีดำ
  4. บุ้งกี๋ทึบ สีฟ้า

มัดละ 10 ใบ