ตาข่ายพลาสติก

    • ความกว้าง : 0.9 – 1.8 เมตร
    • ขนาดตา : 1 – 50 มิลลิเมตร
    • สี : สีเขียว และ สีดำ
    • ความยาว : 1 – 30 เมตร