พลาสติกคลุมเห็ด

    • รุ่นน้ำหนัก 1.5 kg. 
    • รุ่นน้ำหนัก 2.5 kg.
    • รุ่นน้ำหนัก 3.0 kg.
    • รุ่นน้ำหนัก 5.0 kg.
    • รุ่นน้ำหนัก 10.0 kg.