เชือกโพลีเอสเตอร์

 

ขายยกม้วน!

ขนาดเชือก 5มม. ถึง 18มม.