สีโป้ว

 

  • สีโป้วแดง
  • มี 2 ขนาด
   • 1 กิโลกรัม
   • 4.2 กิโลกรัม
  • 1 ชุดกระกอบด้วย 
   • สีโป๊ว 1 กระป๋อง
   • น้ำยา Hardener 1 หลอด