เทปน้ำพุ่ง

เทปน้ำพุ่ง

 • ขนาดกว้าง : 30 มิลลิเมตร / 40 มิลลิเมตร / 50 มิลลิเมตร
  • 30 มิลลิเมตร เหมาะสำหรับท่อขนาด 1/2 นิ้ว (4หุน)
  • 40 มิลลิเมตร เหมาะสำหรับท่อขนาด 3/4 นิ้ว (6หุน)
  • 50 มิลลิเมตร เหมาะสำหรับท่อขนาด 1 นิ้ว (8หุน)
 • ความยาวม้วน : 100 เมตร / 200 เมตร

เทปน้ำหยด

 • ระยะห่างของรู : 10 เซนติเมตร เจาะ 2 รู / 20 เซนติเมตร เจาะ 5 รู
 • ระยะห่างรูน้ำหยด : 10 เซนติเมตร / 20 เซนติเมตร / 30 เซนติเมตร
 • ความยาวเทป : 500 เมตร / 1000 เมตร
 • ความหนาเนื้อเทป : 0.16 มิลลิเมตร