ล้อแม็กรถเข็น

  • แกนเหล็ก ล้อยางตัน
  • ขนาด 8นิ้ว – 12นิ้ว