เหล็กฉาก

 

    • โครงสร้างผลิตจากเหล็กฉากที่ได้มาตรฐาน
    • แผ่นรองเป็นไม้อัดอย่างดี
    • รองรับน้ำหนักสิ่งของได้มากขึ้น