ปืนฉีดน้ำ

 

    • ปืนฉีดน้ำปรับหัวได้
    • ปืนฉีดน้ำหัวทองเหลือง
    • ปืนฉีดน้ำชุบโครเมียม