เชือกฟาง

ขายส่ง! มัดละ 2 โหล

ขนาดเชือก : เส้นลวด, เส้นเล็ก, เส้นกลาง, เส้นใหญ่

คละสี และ สีตะกั่ว

รุ่น : 200g., 300g. และ 500g.