เทปOPP

  • เทปใส
  • เทปสีน้ำตาล
  • ความหนา 40 ไมครอน
  • คว่ามยาว 45 หลา และ 100 หลา