ทินเนอร์

  • ทินเนอร์ AAA ยี่ห้อ ABC
  • ขนาดบรรจุ (ปี๊บ)
    • รุ่นปี๊บ 2 กิโลกรัม
    • รุ่นปี๊บ 8 กิโลกรัม
    • รุ่นปี๊บ 9 กิโลกรัม
    • รุ่นปี๊บ 10 กิโลกรัม