กระดาษทรายน้ำ

    • ยี่ห้อ ทีโอเอ เบอร์ 80 ถึง เบอร์ 2000 แพ็คละ 60 แผ่น

    • ยี่ห้อ นิตโต้ เบอร์ 80 ถึง เบอร์ 1000 แพ็คละ 60 แผ่น

    • ยี่ห้อ นกนางแอ่น เบอร์ 80 ถึง เบอร์ 2000 แพ็คละ 100 แผ่น