ท่อดูดน้ำ

ขนาดท่อดูดน้ำ : 1 , 1.1/4 , 1.1/2 , 1.3/4 . 2 . 2.1/4 , 2.1/2 , 3 , 4

ความยาว : 12 , 24 และ 30 เมตร

ขายส่ง รับประกันคุณภาพสินค้า ไม่พอใจสินค้ายินดีคืนเงิน